۱۳۸۹ آبان ۴, سه‌شنبه

طنزي كامل از پيام به قلم ژورناليست ها!

1 ) داموس الملک
چنين حکايت کنند که باشگاه پيام را رئيسي است پيشگو که ستارگان و سيارات را رصد نموده و خبر از آيندگان مي دهد. عزم ايشان براي کنار رفتن از جام حذفي هماني است که «داموس الملک» پيام قبل از هر چيز بدان آگاهي يافته و پيام را از وقوع فاجعه اي بر حذر داشته. ابتکار ايشان در اين ماجرا صفايي داد به مديريت نوين هرآنچه باشگاه داري است. محمود صفايي که محمد نيز خوانندش از پي کناره گيري تيمش از جام حذفي چنين ادله اي آورده که اگر انصراف نمي داديم و پيام راهي بوشهر مي شد با 5 گل شاهيني ها مجبور مي شديم از جام حذفي کنار رويم. اينها عين گفتاري است که ايشان در توضيح دليل انصراف تيمش عنوان کرده. حال چطور و از کجا ايشان درک نموده پيام را شکستي 5 گله در بوشهر انتظار مي کشد! تاکنون هيچ بني بشري نتوانسته براي اين مسأله پاسخي يافت نمايد. هرچند قبل از رسيدن به جواب اين پرسش بايد ديد در اندروني خزانه سکه اي، سيم و زري يافت مي شده تا با آن تيم راهي بلاد غربت شود يا اين بار نيز مخارج تيمداري جام حذفي بايد از کيسه ديگري فراهم مي شد؟
2) واردات اسب آبي
هرچه کوشيديم حواشي پيام را بي خيال شويم نشد که نشد. ناچار آنچه را پيشکش کرديم به حضورمبارکتان مختصر گونه و خلاصه است. لابد مي گوييد ديگر چه شده است. لحظه اي درنگ کنيد همه چيز دستگيرتان خواهد شد. گويند پيامي ها که قصد بازگشت از سفر تبريز را داشتند تا پايتخت را با طياره طي کردند و وقتي به تهران رسيدند ناگاه قائم مقام باشگاه را جلسه اي فوري پيش آمد و ايشان ناچار از ترک همراهان. تيم هم که قائم مقامي همراه نداشت با اتوبوس تهران را ترک کرد و راهي مشهد شد. به جز دکتر و چند نفر ديگر که البته در آشيانه طياره هاي تهران ،خالي شدن جا براي برگشت به مشهد را انتظار مي کشيدند. در همين اثنا فردي را ديدند که شباهتي بي مثال با شخص قائم مقام داشت. في الحال حاضران انديشه کردند مگر قائم مقام را برادري است دوقلو که در غياب او که جلوسي اضطراري داشته، در آشيانه طيارگان مشاهده گرديده است. اما وقتي جلوتر رفتند و جوياي ماجرا، فهميدند خود قائم مقام است که به مانند آنها بليت برگشت را مي جويد! وقتي به نگارش اين بند مشغول بوديم ژيان الملک از گوشه تحريريه بانگ برآورد و گفت: مگر چه شده است لابد جلوس قائم مقام را در آشيانه طيارگان مکاني بوده و موضوع جلسه مرتبط با واردات اسب آبي!

هیچ نظری موجود نیست: