۱۳۸۹ مهر ۱۷, شنبه

گزارش بازي:كاوه تهران1-پيام خراسان0

گل : فرهاد بوستانى(دقيقه ۵۳ از روى نقطه پنالتى)
داور: عليرضا اكرامى، كمك داوران: حمزه على سليمى و محمدرضا مديرروستا؛اخطار: مجتبى بابك، حامد اميرخانى، ميثم صالح شوشترى، حسين شهبازى و فرهاد بوستانى(شهر صنعتى كاوه)، ورزشگاه: شهر قدس شهريار، تماشاگر: ۵ هزار نفر
صنعتى كاوه
شهرام مهربان، بهروز حيدرى، ميلوش استوجيچيچ، محمد قاسمى، شهروز قوى مذهب از دقيقه ۷۳ مجتبى بابك، گالوس پطروسيان، محمد رجبعلى نيا از دقيقه ۴۳ ابوالفضل ابراهيمى، فرهاد بوستانى از دقيقه ۸۴ حامد اميرخانى، اكبر صادقى، حسين شهبازى، ميثم صالح شوشترى
سرمربى: جواد زرينچه
پيام خراسان
حسين هوشيار، يونس مسعودى، مصطفى سخت رزم، محمد عصار، فواد بغلانى، وحيد فارغ، حميد مروى از دقيقه ۷۸ داريوش رضاييان، ميلاد جعفرى از دقيقه ۸۶ على واقف، محمد صنعتى، شعيب آخوندى، حسين زامهران از دقيقه ۴۴ حسين آقايى
سرمربى: عباس چمنيان
شرح بازىتيم كاوه با وجود پيروزى در اين بازى فوتبال خشنى را از خود به ارائه گذاشت به طورى كه در كل زمان بازيكنان اين تيم بازى ۵ كارت زرد دريافت كنند. پيام فوتبال بهترى نسبت به كاوه انجام داد و حتى يكبار توپ آنها به ديرك خورد اما اين كاوه بود كه با اعلام پنالتى روى بوستانى در محوطه جريمه و ضربه پنالتى خود او، حريف را شكست داد. كاوه بعد از گل نيز حملات طوفانى انجام داد و توانست در نهايت ۳ امتياز بازى را از آن خود كند.

هیچ نظری موجود نیست: