۱۳۸۸ آبان ۳۰, شنبه

گزارشي از پيام-شهرداري بندرعباس

گلها: سيدمهدى حسينى(دقايق ۲۲ و ۴۹)
داور: محمدحسين اسدى، كمك ها: حسين رحيم پور و سعيد على وردى
اخطار: يونس مسعودى و محمدعلى صنعتى( پيام)، جابر نصيرى، على مزرعه و مهرداد آوخ(از شهردارى)،
تماشاگر: ۲ هزار نفر،
ورزشگاه: تختى مشهد
پيام مشهد
حسين هوشيار(۱۹)، سجاد اميدى(۱۵) از دقيقه ۴۵ محمد دل آرا، ميرمصطفى سخت رزم(۱۲)، محمد غلامى(۱۱)، منصور جماليان(۱۳)، روح الله سلطانى(۱۸)، حميد مروى(۱۴)، يونس مسعودى(۱۶)، محمدعلى صنعتى(۱۲)، سيدمهدى حسينى(۲۰) از دقيقه ۹۳ سلمان زحمت كش و ايمان نعمت پور(۱۸) از دقيقه ۶۶ شعيب آخوندى
سرمربى: على حنطه(۱۸)
شهردارى بندرعباس
استپان غازاريان(۸)، على كردى(۱۰)، احمد دربندى(۹) از دقيقه ۷۰ تورج رجايى، مرتضى رحيمى(۸)، عبدالكريم كولى(۱۰)، موسى الرضا عباسيان(۱۲)از دقيقه ۴۶ حميدرضا خدمتكارى، جابر نصيرى(۷)، قادر افكارى(۱۵) از دقيقه ۶۳ سعيد گنج خانى، حسين حجازى(۱۱) على مزرعه(۸) مهرداد آوخ(۱۰)
سرمربى: عباس سرخاب(۱۲)

هیچ نظری موجود نیست: