۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

.....................و لحظه هايي كه همچنان در گذرند

و هفته ها همچنان به سرعت مي گذرند و ما درجا مي زنيم!!
در حالي كه تمامي مدعيان(داماش.برق شيراز.مقاومت.استقلال اهواز و...........)در حال جذب بازيكنان مورد نظر خود هستند پيام همچنان در بلاتكليفي شومي به سر مي برد
همچنان تيم تعليق است و هفته ها از پس يكديگر مي گذرند و اقايان همچنان وعده هفته اينده مي دهند
ايا امسال هم همچون گذشته بايد دقيقا راس زماني رفع تعليق شويم كه اگر نشويم تيم به دسته2برود؟
اگر واقعا پيام مي خواهد ليگ برتري شود بايد تكليفش هرچه زودتر مشخص شود و سريعا رفع تعليق شود و بازيكنان خوب را جذب كند نه اينكه لحظه اخر رفع تعليق شود و با يك مشت بازيكن تمام شده مانند پاك نيت ها و............قرارداد ببندد
همچنان هرروز به اين اميد هستيم كه گفته شود پيام رفع تعليق شد ولي............................

هیچ نظری موجود نیست: