۱۳۸۹ تیر ۱۰, پنجشنبه

اعضاي جديد اجتمالي هيئت مديره پيام

اعضاي اصلي هيئت مديره باشگاه پيام خراسان در جلسه‌اي که ساعات پاياني دو شب گذشته بين دکتر صلاحي استاندار خراسان رضوي و سيد‌هاشم حسيني رئيس هيئت فوتبال استان برگزار شد، مشخص شدند و امروز معرفي خواهند شد. به گزارش خراسان گويا در اين جلسه ابلاغ افراد مد‌نظر دکتر صلاحي امضا شده است و ظرف چند روز آينده به دست آن‌ها خواهد رسيد. طبق اخبار رسيده اسدالهي (نماينده مجلس‌)، احمدي (مديرکل صنايع استان)، فهيمي‌راد (فرمانده نيروي انتظامي خراسان رضوي) حسين‌پور و عبدالملکي از معاونان استاندار، سيد‌احمد انوري (معاون دادستان مشهد در امور زندانيان) و افشين داوري (مديرکل تربيت‌بدني خراسان رضوي) از‌جمله افرادي هستند که دکتر صلاحي بر حضور آن‌ها در هيئت مديره پيام تأکيد کرده است. افشين داوري مديرکل تربيت بدني خراسان رضوي نيز با اعلام برگزاري جلسه ديشب رئيس هيئت فوتبال استان با دکتر صلاحي استاندار خراسان رضوي به خراسان گفت: «در اين جلسه در‌خصوص افراد مدنظر استاندار در هيئت مديره پيام که دو شب قبل به مالک اين تيم اعلام شده بود، تصميم‌گيري شد.» داوري در ادامه با اشاره به وضعيت تيم ابومسلم نيز اظهار داشت: «‌در‌خصوص وضعيت اين تيم نيز صحبت‌هايي با استاندار انجام شده است و ان‌شاء ا... با درايت استاندار خراسان رضوي مشکل اين تيم نيز هرچه زودتر حل خواهد شد.»

هیچ نظری موجود نیست: