۱۳۸۸ دی ۲۷, یکشنبه

صفايي:هر وقت مالکيتم ثبت شد وعده هايم را عملي مي کنم!

طي چند روز گذشته اخبار و گزارشهاي مختلفي درخصوص مسائل مالي باشگاه پيام و اداره اين باشگاه در رسانه ها مطرح شده است .بعد از اين جريانات و براي روشن شدن موضوعات مطرح شده در گفتگو با محمود صفايي مالک باشگاه پيام، مسائل پيش آمده درخصوص مسايل مالي باشگاه را مورد بررسي قرار داده ايم.
* جريان توافق شما و شهرداري مشهد به کجا رسيد آيا توافقي در بين بوده يا خير؟
** ما طي جلساتي که با مسؤولان شهرداري مشهد داشتيم قرار شد حدود 02 هزار متر از زمينهاي اراضي سيس آباد که در طرح دوم قطار شهري مورد نياز شهرداري مشهد بود را در اختيار آنها قرار دهيم که پيش قرارداد آن نيز آماده شد در آن قرار داد طبق صحبتي که داشتيم ما از شهرداري خواستيم با توجه به نياز مالي که باشگاه پيام براي حضور در مسابقات ليگ دارد مبلغي در حدود 5ميليارد از قيمت زمين را به صورت نقدي در اختيار موقوفه قرار دهند تا از اين پول بخشي از آن صرف هزينه هاي جاري باشگاه شود بقيه آن را نيز به صورت تغيير کاربري اراضي جبران کنند.
* اگر قراردادي امضا نشده است پس چگونه مديرعامل باشگاه مدعي شده شهرداري به باشگاه پيام رقمي درحدود 01 ميليارد تومان بدهکار است؟
** ببينيد همه آنچه که در چند روز اخير مورد بحث بوده سؤ تفاهمهايي است که گاهي در چنين مسايلي به وجود مي آيد.
*اين پرسش وجود دارد شما تا زماني که مسؤولان از مجموعه باشگاه حمايت کنند با اين تيم خواهيد بود، آيا صحت دارد؟
** من اين جمله اي را که مي گويم شايد چند بار ديگر هم گفته باشم، اما باز هم تکرار مي کنم اگر دکتر صلاحي در رأس کار نبود مطمئن باشيد من مسؤوليت باشگاه پيام را نمي پذيرفتم چون روحياتم با فوتبال جور درنمي آمد! با اين وجود از همين جا اعلام مي کنم هر کس بهتر از ما مي تواند براي باشگاه کار کند من دستش را مي بوسم و تيم را تحويلش مي دهم.
* بحث ديگري که اين روزها مطرح است موضوع مالکيت شما بر باشگاه وعدم ثبت آن تاکنون است.
** طبق توافقي که با استانداري صورت گرفته است مجموعه ما و شخص من به عنوان مالک جديد باشگاه معرفي شده ايم، اما اين موضوع هنوز ثبت نشده است و تا زماني که اين موضوع صورت نگرفته نمي شود براي آينده برنامه ريزي نمود.
* گويا اعطاي زمين به هواداران باشگاه و سازماندهي آنها نيز به ثبت مالکيت شما نياز دارد؟
**بله. دقيقاً همين طور است، تا زماني که مالکيت مجموعه جنبه رسمي به خود نگيرد نمي شود کاري براي هواداران انجام داد. هروقت مالکيت من ثبت شد من هم بقيه کارها را انجام خواهم داد. همين جا قول مي دهم صبح روزي که مالکيت جنبه رسمي گرفت هواداران مي توانند سند زميني که قول دادم را از من بگيرند.
* گويا بحث مالکيت شما منوط به هزينه مبلغي مشخص براي باشگاه است.
** نه اين چنين چيزي وجود ندارد و کسي هم از ما اين موضوع را نخواسته است.

هیچ نظری موجود نیست: