۱۳۸۸ دی ۲۸, دوشنبه

جريمه براي پيام و حنطه!

كميته انضباطى فدراسيون فوتبال رأى خود را در مورد تخلف ۲ تيم پيام و صنعت نفت آبادان صادر كرد. تيم پيام كه در بازى با شهر صنعتى كاوه تماشاگرانش تخلفاتى مبنى بر فحاشى به داور و بازيكنان تيم مقابل انجام داده بودند، به پرداخت ۱۰ ميليون ريال جريمه نقدى محكوم شد. همچنين على حنطه سرمربى پيام علاوه بر توبيخ كتبى و درج در پرونده به پرداخت ۵ ميليون ريال جريمه نقدى محكوم شد. تيم صنعت نفت آبادان نيز به دليل بروز تخلف از سوى تماشاگران اين تيم علاوه بر توبيخ كتبى و درج در پرونده به پرداخت ۵ ميليون ريال جريمه نقدى محكوم شد.

هیچ نظری موجود نیست: