۱۳۸۹ مرداد ۳۱, یکشنبه

صفايي:از صلاحي و شاكري شكايت مي كنم/به دنبال احداث زمين چمن اختصاصي هستم!

واگذاري زمين به باشگاههاي ابومسلم و پيام به دستور استاندار وقت خراسان و پيگيري منوچهرپورحسن مديرکل آن زمان تا جايي پيش رفت که گفته مي شد دو قطعه زمين از اراضي الهيه مشهد به اين دو باشگاه براي احداث زمين چمن و کمپ تمريني اهدا گرديد. اگرچه در مقاطع مختلف زماني هر کدام از مسؤولان باشگاههاي ابومسلم و پيام که زمام کار اين دو باشگاه را در دست گرفتند ازوجود اراضي باشگاهشان صحبت کردند و آن را امتيازي ويژه براي تيم خود عنوان نمودند. هرچند که تاکنون هيچ کدام از مسؤولان مشکي و سبز پوشان براي معين شدن سرنوشت زمين اهدايي اقدام آنچناني نکرده اند و معلوم نشد اين اراضي وجود خارجي دارد يا نه. اما اقدام اخير مالک باشگاه پيام براي مشخص شدن تکليف زمين 27 هزار متري اين باشگاه گويا چيزي جز جواب منفي از سوي مسؤولان سازمان مسکن و شهر سازي براي صفايي و باشگاهش در پي نداشته است. جوابي که به ادعاي مالک فعلي پيام توافق نامه بين سهامداران گذشته و فعلي اين باشگاه را تحت تاثير خود قرار مي دهد.صحبتهاي مالک باشگاه پيام رادر اين خصوص مرور مي کنيم .
* گفته مي شود باشگاه براي واگذاري زمين الهيه اقدام کرده است، قضيه به کجا ختم شد؟
** بله. طبق آنچه که در مبايعه نامه واگذاري باشگاه و در ماده چهار آن آمده است واگذار کنندگان متعهد شدند نسبت به واگذاري زمين ورزشي به مساحت 27 هزار مترمربع از اراضي الهيه اقدام کنند اين توافق در مبايعه نامه به امضا ي حاضرين در جلسه يعني آقايان دکتر صلاحي (استاندار خراسان رضوي ) ، افشين داوري (مديرکل تربيت بدني استان )،مهندس عبدالملکي(معاون پشتيباني استانداري) و هاشم حسيني ( رئيس هيأت فوتبال استان) رسيد که بر طبق اين توافق چندي پيش استعلامي از مسکن و شهر سازي نمودم که مديرکل مسکن وشهر سازي اعلام کرد نه تاکنون تقاضايي از سوي باشگاه پيام جهت واگذاري زمين صورت گرفته و نه چنين زميني به نام باشگاه پيام وجود خارجي دارد! که البته اين موضوع در جواب استعلام باشگاه کتبا از سوي مسکن و شهرسازي به ما اعلام شده است. * يعني از همان ابتدا هم زميني وجود نداشته؟
** همان طور که گفتم استعلامي که انجام شده اين طور مي گويد. اما گويا بعد از اينکه قول واگذاري زمين به باشگاههاي ابومسلم و پيام در منطقه الهيه داده شده است هيچ اقدامي از سوي باشگاه پيام تا قبل از من صورت نگرفته است فقط طبق اظهارات مسؤولان مسکن و شهرسازي ابومسلمي ها در گذشته براي گرفتن زمين کارهاي ابتدايي را انجام دادند و حتي مبلغي هم به حساب مسکن و شهرسازي واريز کرده بودند که گويا بعد از چند وقت مسؤولان بعدي باشگاه ابومسلم هم به مسکن و شهرسازي مراجعه و درخواست بازگشت پول واريزي خود را مي نمايند و پولشان را هم پس مي گيرند! در مجموع طبق اعلام مسکن و شهرسازي نه پيام و نه ابومسلم هيچ کدام زميني ندارند!
* شما که مسؤوليت يکي از موقوفات ،با کلي ملک و املاک را برعهده داريد چطور به اين نکته توجه نکرديد که قبل از هرگونه معامله اي استعلام مورد نياز را بگيريد؟
** همان طور که گفتم واگذاري باشگاه در حضور شخص آقاي استاندار، مديرکل تربيت بدني ، معاون پشتيباني استاندار ، رئيس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال و رييس هيأت فوتبال استان انجام شد و مبايعه نامه هم به امضاي تمام اين آقايان رسيد من هم چون همه کارها با نظارت اين آقايان انجام شد ديگر نيازي نديدم اقدام ديگري صورت دهم ضمن اينکه سهامداران سابق باشگاه اعم از آقايان شاکري و صلاحي در همان جلسه به صراحت اعلام کردند که اين باشگاهي که ما در اختيار داريم و مي خواهيم به شما واگذار کنيم صاحب 27 هزار متر زمين در منطقه الهيه مشهد است به خاطر اين بود که يک امتياز 600 ميليوني را به من به مبلغ يک ميليارد و هشتصد ميليون تومان فروختند. ضمن اينکه نبايد فراموش کرد وقتي در حضور استاندار و مديرکل تربيت بدني صحبتي مي شود براي من حجت است و در کل من به وجود اين آقايان در جلسه اعتماد کردم و گرنه من بعد از 30 سال کار در مباحث زمين و املاک همه راههاي قانوني را بلدم و مي دانستم بايد چه کار کنم.
* شما درقبال اين توافق نامه چه تعهدي داديد؟
** همان طور که در مبايعه نامه آمده است باشگاه با شرايطي که قيد شده است به مبلغ يک ميليارد و هشتصد ميليون تومان به من واگذار شد که تاکنون يک ميليارد تومان آن بابت طلب ، طلبکاران پرداخت شده است و هشتصد ميليون تومان آن طي چکي در وجه استانداري خراسان رضوي به صورت اماني بابت واگذارنمودن زمين الهيه در اختيار آنها قرار داده شد. که اين چک هم در قبال اقدام به تمامي تعهدات بدون قيد تاريخ صادر شد. که با اين وجود جلوي اين چک راخواهم گرفت.
* پس پاس شدن چک 800 ميليوني فقط در قبال واگذاري زمين صورت خواهد گرفت؟
** هرکس بايد به تعهداتش عمل کند پاس شدن چک 800 ميليوني فقط و فقط در قبال دادن زمين انجام خواهد شد. حالا با اين وجود و اينکه مسکن و شهرسازي اعلام کرده پيام هيچ زميني ندارد آقايان سهامدار سابق بايد يک ميليارد و ششصد ميليون بابت خريد زمين پرداخت کنند در غير اين صورت اقدام قضايي خواهم کرد و به عنوان کلاه بردار از صلاحي و شاکري شکايت خواهم نمود و بايد آنها تمام خسارات من را پرداخت کنند.
* شما که اين قدر دنبال زمين باشگاه هستيد چه برنامه اي براي آن داريد؟
** گذشته از توافقاتي که انجام شده و بايد طرف فروشنده به تعهداتش عمل کند. زمين مذکور جزو مستقلات باشگاه به حساب مي آيد و برنامه باشگاه براي آن ساختن زمين چمن و زمينهاي تمريني است تا از اين آوارگي و در به دري در بياييم.

هیچ نظری موجود نیست: