۱۳۸۸ مهر ۹, پنجشنبه

صلاحي:تيمي كه تمرين ندارد سرمربي مي خواهد چه كار؟

مديرعامل باشگاه پيام مشهد گفت: سرمربي تيم ما ادعاي مديران ابومسلم را قبول ندارد.
علي صلاحي اظهار داشت: علي حنطه مي‌گويد قراردادي با باشگاه ابومسلم امضا نكرده است و ادعاي مديران اين باشگاه دروغ است. حتي شخصي كه واسطه شد تا ما حنطه را ببخشيم و به پيام بازگردد حرف حنطه را تاييد مي‌كند.
وي ادامه داد: با اين حال اگر اين ادعا صحت داشته باشد و حنطه سرمربي ابومسلم شود ما گزينه‌هاي زيادي براي جانشيني او داريم اما تا زماني كه حنطه را بر روي نيمكت مربيگري ابومسلم نبينيم او سرمربي تيم پيام است. در حال حاضر خداداد عزيزي مدير فني تيم ما است و سرمربي بعدي را با نظر او انتخاب مي‌كنيم.
مديرعامل باشگاه پيام با اشاره به مشكلات تيم ابومسلم عنوان كرد: نمي‌دانم تيمي كه به دليل مشكلات مالي تمرين نمي‌كند سرمربي مي‌خواهد چه كند.

هیچ نظری موجود نیست: