۱۳۸۸ مهر ۶, دوشنبه

گزارش صلاحي از جلسه كميته انضباطي

مديرعامل پيام درمورد مشكل تعليق اين باشگاه گفت: شب گذشته در كميته انضباطى فدراسيون فوتبال با تمامى طلبكاران جلسه داشتيم اما مديركل تربيت بدنى و رئيس هيات فوتبال حاضر نشدند با طلبكاران رودرو شوند. دكتر شريفى رئيس كميته انضباطى نامه اى براى استاندار نوشت و شرايط پيام را شرح داد و گفت حاضر است در صورت گرفتن وقت از استاندار براى حل مشكل پيام به مشهد بيايد. وى ادامه داد: رئيس كميته انضباطى ازطلبكاران ۱۰ روز فرصت گرفت و من امروز با استاندار محترم صحبت كردم و ايشان محبت كرده و روز يكشنبه آينده به ما وقت دادند تا مشكل تعليق حل شود. صلاحى با اشاره به پيشنهاد شريفى عنوان كرد: رئيس كميته انضباطى ۳ راه پيش روى مسئولان گذاشت. اول پرداخت بدهى توسط اداره كل تربيت بدنى و اداره كردن تيم. دوم پرداخت بدهى و رفع تعليق توسط مالكان سابق باشگاه و سوم واگذارى امتياز باشگاه به يكى از ۲ نفرى كه تمايل به خريد امتياز باشگاه را دارند. آنها حاضرند بدهى هاى باشگاه را نيز پرداخت كنند.

هیچ نظری موجود نیست: