۱۳۸۸ مهر ۵, یکشنبه

سرانتجام جلسه كميته انضباطي با شاكيان برگزار شد

جلسه انضباطى براى رسيدگى به وضعيت طلبكاران باشگاه پيام مشهد برگزار شد و رئيس كميته انضباطى ۱۰ روز از طلبكاران فرصت خواست. اين جلسه از ساعت ۱۷ ديروز در سالن روابط عمومى فدراسيون فوتبال آغاز شد تا به وضعيت طلبكاران اين باشگاه رسيدگى شود. خداداد عزيزى، مهدى هاشمى نسب، اشپتيم آرفى، محسن ارزانى از معروف ترين شاكيان اين باشگاه در جلسه امروز بودند. مجتبى شريفى در اين جلسه از طلبكاران ۱۰ روز فرصت خواست تا ترتيب پرداخت طلب آنها داده شود. فردى به نام صداقت قرار است امتياز باشگاه پيام را خريدارى كند و اين شخص طلب هاى پيام را تا سقف يك ميليارد تومان تقبل كرده است اما براى انتقال امتياز باشگاه به اين شخص بايد مراحل ادارى طى شود به همين دليل ۱۰ روز از طلبكاران وقت گرفته شد. اگر باشگاه پيام نتواند رضايت شاكيانش را جلب كند به دسته دوم سقوط خواهد كرد. اين تيم فصل گذشته در ليگ برتر حضور داشت اما به دسته اول سقوط كرد.

هیچ نظری موجود نیست: