۱۳۸۹ خرداد ۲۷, پنجشنبه

كاوه تهران4-پيام خراسان2

گل ها: ميثم صالحى (دقيقه ۹)، على ابوالفتحى ( دقايق ۱۹ و ۹۰) و محمد رجبعلى نيا (دقيقه ۷۶) براى صنعتى كاوه تهران و محمد غلامين (دقيقه ۳۵) و حميد مروى (دقيقه ۴۱) از روى نقطه پنالتى
اخطار: محمد صنعتى (از پيام)
ورزشگاه: شهداى قدس تهران
تماشاگر: حدود ۲۰۰ نفر
داور: سعيد بخشى زاده و كمك ها: حميد غمزه و ناصر عبداللهى
كاوه
گئورك كاسپاروف (۱۴)، محمدابراهيم خسروى (۱۵)، سيامك كوروشى (۱۵)، على لشكرى (۱۳) از دقيقه ۷۵ حسين وحيدى، ميلوش استوجيچيچ (۱۵)، حسين شهبازى (۱۶)، گالوس پتروسيان (۱۵)، حسين كريمى (۱۶) از دقيقه ۷۰ محمد رجبعلى نيا على ابوالفتحى (۱۸)، فرهاد بوستانى (۱۵) ميثم صالحى (۱۷)
سرمربى: حسين فركى (۱۸)
پيام
حسين هوشيار (۱۲)، يونس مسعودى (۱۳)، محمد عصار (۱۲)، رضا عافيت طلب (۱۱)، محمد صنعتى (۱۲)، مصطفى سخت رزم (۱۳)، حميد مروى (۱۴)، فؤاد بغلانى (۱۱) از دقيقه ۵۵ محمددل آرام (۱۲)، سلمان زحمتكش (۱۲)، جان دى نگودى (۱۰)، ايمان نعمت پور (۱۱)، محمد غلامين (۱۳)از دقيقه ۶۵ باقر احمدى
سرمربى: ؟
شرح بازى
كاوه بازى را بهتر شروع كرد و خيلى زود هم به ۲ گل رسيد اما اين گل ها دوام زيادى نداشت، چرا كه پيام پس از اين گل جلو كشيد و حملاتى را روى دروازه كاوه انجام داد و موفق شد ۲ گل به ثمر برساند تا نيمه اول با تساوى۲ بر ۳ به اتمام برسد.در نيمه دوم به نظر مى رسيد پيام از نظر فنى كمى خسته بود و به همين خاطر كاوه نهايت استفاده را كرد و سراپا حمله شد تا اينكه ۲ گل ديگر را هم به پيام بدون سرمربى زد و ۳ امتياز ارزشمند را مال خود كرد.

هیچ نظری موجود نیست: