۱۳۸۹ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

صلاحي:هدف شاكري سريع تر شدن روند انتقال بوده

مديرعامل باشگاه پيام خراسان رضوي گفت: مالک قبلي باشگاه با نيت انتقال به مالک جديد وکالتش به تربيت‌بدني براي انتقال سهام باشگاه را پس گرفته است.
علي صلاحي افزود: صفايي مالک جديد باشگاه پس از نامه تاييده استانداري جهت انتقال سهام باشگاه به وي، جهت تسريع کار از شاكري مالك قبلي باشگاه درخواست كرد وكالتش به تربيت‌بدني را پس بگيرد و مستقيما سهام را به نام وي منتقل كند و شاكري نيز اعلام كرد با اين نيت وكالتش را پس گرفته است.
وي ادامه داد: شاكري اعلام كرده كه قصد انتقال سهام را داشته است اما ابتدا به دفتر ثبت اسناد مراجعه و وكالتش را پس گرفته است اما در آن روز همسرش را كه مالك 10 درصد ديگر از سهام است، به همراه نبرده بوده و فرداي آن روز به اتفاق همسرش به دفتر ثبت اسناد مراجعه كرده اما با حكم دادگاه مبني بر جلوگيري از انتقال سهام روبه‌رو شده است و نتوانسته سهام را منتقل كند.
وي تصريح كرد: باشگاه پيام يك ميليارد و 800 ميليون تومان بدهي داشت كه يك ميليارد تومان آن مربوط به بازيكنان و كادر فني بوده است و مابقي آن متعلق به اشخاص حقيقي، حقوقي و موسسات مالي و اعتباري است، به نحوي كه در آن زمان شاكري جهت پرداخت هزينه‌هاي باشگاه از افراد پول قرض مي‌گرفت و چك مي‌داد و يا سند خانه‌اش را مي‌گذاشت و پول مي‌گرفت.
وي افزود: تمامي طلبكاران باشگاه به كميته انضباطي فدراسيون فوتبال مراجعه كردند و اين كميته تنها مطالبات بازيكنان و كادر فني را پذيرفت و به بقيه اعلام كرد كه از طريق مراجع قضايي اقدام كنند كه ساير طلبكاران به دادگاه مراجعه كرده‌اند و حكم دادگاه مبني بر جلوگيري از معامله اموال باشگاه را دريافت كرده‌اند.
مديرعامل باشگاه پيام خراسان در خصوص ميزان سهام هر يك از سهامداران باشگاه تصريح كرد: 55 درصد سهام متعلق به علي اكبري شاكري است، 10 درصد متعلق به خانم اردكاني، همسر علي اكبر شاكري، 10 درصد متعلق به سجاد شاكري، فرزند علي اكبر شاكري، 10 درصد علي صلاحي، 10 درصد مهدي ناصحي و 5 درصد نيز متعلق به خداداد عزيزي است.
وي افزود: روزي كه قرار شد سهام به تربيت بدني منتقل شود، من به همراه مهدي ناصحي و سجاد شاكري به تربيت بدني وكالت بلاعزل داديم، خداداد عزيزي در آن زمان با تربيت بدني مشكل داشت و اصلا حاضر به انتقال نشد و علي اكبر شاكري و همسرش نيز وكالت معمولي جهت انتقال سهام دادند.
صلاحي با بيان اين كه پس گرفتن وكالت توسط شاكري اصلا به صلاح نبود، تصريح كرد: زماني كه قبل از شروع ليگ تيم به صورت اماني به من داده شد به شاكري گفتم تيم را پس بگير اما وي اعلام كرد اگر رئال مادريد را هم بدهيد نمي‌گيرم و هيچ كسي حاضر به كمك نشد اما صفايي از زماني كه به پيام آمده است تاكنون بيش از يك ميليارد تومان براي تيم خرج كرده است.
وي افزود: صفايي با زحمت فراوان تيم را سرپا نگه داشته و آن را سازمان دهي كرده است و اميدوارم كه شاكري همان طور كه اعلام كرده با نيت انتقال به صفايي وكالتش را پس گرفته باشد اما اگر نيتش غير از اين باشد و اگر طمعي در كار باشد و به دنبال به حاشيه بردن تيم باشد كار بسيار اشتباهي انجام داده است.

هیچ نظری موجود نیست: