۱۳۸۹ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

دشمنان پيام و دسيسه جديد

بعد از دستور دکتر صلاحي استاندار خراسان رضوي به هيئت فوتبال و تربيت بدني خراسان رضوي مبني بر واگذاري مالکيت باشگاه پيام به محمود صفايي گويا علي اکبر شاکري مالک اسبق باشگاه با مراجعه به يکي از دفاتر ثبت اسناد مشهد اسناد واگذاري اين باشگاه به اداره کل تربيت بدني را باز پس گرفته تا اين باشگاه دوباره با حواشي جديدي روبهرو شود. بعد از سقوط پيام به ليگ دسته يک علياکبر شاکري مالک اسبق پيام براي اينکه تمامي مشکلات از جمله بدهي ميلياردي اين باشگاه به طلبکاران را از سر خود باز کند، اين باشگاه را به صورت رسمي به اداره کل تربيت بدني خراسان رضوي واگذار کرد، پس از اين قضيه و با ورود محمود صفايي از سوي استانداري خراسان رضوي قرار بر اين شد تا بدهيهاي اين باشگاه توسط وي پرداخت شود و مالکيت پيام نيز با دستور اکيد استاندار به صفايي واگذار گردد. اما در اتفاقي عجيب، شاکري مالک اسبق که اوضاع پيام را خوب ارزيابي کرده، واگذاري پيام به اداره کل تربيت بدني را از سوي خود باطل کرد تا اين تيم در حالي که با حمايت‌هاي استاندار به آرامش رسيده بود دوباره با حواشي جديدي روبهرو شود. بالاخره معلوم نيست با ورود اين حاشيه جديد به باشگاه پيام، استاندار ورزش دوست خراسان رضوي چه تصميمي براي آينده اين تيم خواهد گرفت.
==========
كاملا مشخص و واضح شده كه يه سري افراد كه دشمني خاصي با پيام دارن به طور برنامه ريزي شده و هماهنگ به دنبال ضربه زدن به پيام هستن و حالا كه اين تيم مجددا روزهاي خوش رو ديده سرنگ حاشيه جديدي رو بر بدن پيام فرو كردن

هیچ نظری موجود نیست: