۱۳۸۸ بهمن ۱۴, چهارشنبه

صفايي و گلگي از مسئولان

مالك باشگاه پيام خراسان رضوي گفت: منتظر ارسال صورت جلسه واگذاري مالكيت باشگاه از سوي رييس کميته انضباطي هستم تا مالكيت من در باشگاه قطعي شود.
محمود صفايي عنوان كرد: صورت جلسه واگذاري مالكيت باشگاه به من بايد از سوي شريفي ارسال شود تا مراحل قانوني انجام بگيرد و مالكيت من قطعي شود.
وي افزود: طبق نامه كميته انضباطي، 26 دي ماه باشگاه پيام بايد تعليق مي‌شد و ما طي نامه‌اي به استاندار خراسان رضوي گفتم مهلتمان رو به اتمام است و بهتر است اسناد و مدارك باشگاه و همچنين سهام به نام من شود تا بتوانم رضايت طلبكاران را جلب كنم و استاندار هم به مديرکل تربيت بدني استان دستور فوري داد اما چند روز پيش كه نزد استاندار رفتم گفتم اتفاقي نيافتاده و وي رييس هيات فوتبال استان را نماينده تام الاختيار خود درباره باشگاه پيام كرد تا سهام باشگاه هرچه زودتر به نام من شود و بعد از آن مالكيت زمين مشخص شود، اما هنوز اتفاقي نيفتاده و منتظر فكس صورت جلسه انتقال مالکيت توسط شريفي به اداره کل تربيت بدني هستيم.
از رييس‌جمهور براي پرداخت مطالبات مهلت گرفتيم
صفايي تصريح كرد: از طريق قاضي‌زاده، نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي از رييس‌جمهور كه به مشهد سفر كرده بود درخواست كرديم تا مهلت ما را افزايش دهند تا بتوانيم سهام باشگاه را به نام خودم كنم و طلب‌ها را بپردازم و به اين ترتيب تا آغاز نيم فصل دوم مهلت پرداخت بدهي‌ها را داريم.
هيچ سودي از مالکيت تيم نمي‌برم
حتي يک مسوول هم نيامده تا تمرين پيام را ببيند

صفايي با گلايه از مديران استان به دليل عدم حمايت از پيام اظهار داشت: من به عنوان مالك باشگاه هيچ سودي در تيم نمي‌برم و از روزي هم كه آمده‌ام گفته‌ام اين تيم را پيام امام رضا(ع) بايد بناميم اما مي‌خواهم بدانم تا به امروز كداميک از مديران استاني غير از استاندار با سرمربي تيم ما صحبت كرده، حتي يک مسوول هم نيامده تا تمرين پيام را ببيند.
وي تاكيد كرد: شخص استاندار زحمت زيادي براي تمام ورزش استان و بالاخص باشگاه پيام كشيده اما بايد ببينيم تمام مديران كمک مي‌كنند يا نه، بايد همه دست به دست هم بدهيم و اجازه ندهيم دو تيم ابومسلم و پيام دراين وضعيت بمانند.
حنطه قول داده تيم را به ليگ‌برتر برساند
مالک باشگاه پيام خراسان رضوي اضافه كرد: تا به امروز اگر موفقيتي بوده كمک امام رضا(ع) و تلاش همه اعضاي باشگاه و به خصوص سرمربي تيم بوده كه با دست خالي اين تيم را جمع كرده و تا اينجا رسانده و حنطه هم قول داده اگر كارهايي را كه درخواست كرده انجام دهيم، تيم را به ليگ‌برتر برساند اما در اين سه، چهار ماهي كه آمده‌ام هيچ كدام از مسوولان استاني نيامد بگويد كه براي كمك آماده‌ايم، آن‌ها فقط روزنامه مي‌خوانند و مي‌فهمند كه تيم تعليق شده اما بررسي نمي‌كنند كه بدانند دليل تعليق تيم چيست و در اين بين تنها استاندار خراسان رضوي از باشگاه پيام حمايت كرد كه از وي سپاسگزاريم و به او دست مريزاد مي‌گويم.
در مشهد مديران خودشان را از ورزش جدا كرده‌اند
وي در ادامه به ايسنا گفت: درساير شهرها مديران اتحاد دارند و به تيم‌هاي شهرشان كمک مي‌كنند و فقط در مشهد مديران خودشان را از ورزش جدا كرده‌اند و از مسوولين استان استدعا داريم خودشان را از پيام دور نكنند چون اگر پيام به ليگ‌برتر صعود كند اين افتخار براي همه استان است و براي حفظ آبروي استان هم كه شده كمک كنند تا اين تيم صعود كند.
هيچ مشكلي با صلاحي ندارم
صلاحي وظايفش را به خوبي انجام مي‌دهد

صفايي در پاسخ به اين سووال كه آيا از كادر مديريتي باشگاه راضي هستيد، اظهار داشت: صلاحي وظايفش را به خوبي انجام مي‌دهد و از وي راضي هستم، در حال حاضر هيچ مشكلي با يكديگر نداريم و خودمان را يک خانواده در نظر مي‌گيريم.
وي در خصوص اردوي بين دو نيم فصل پيام در امارات به ايسنا گفت: قرار بود در صورت پيروزي مقابل تربيت يزد تيم را براي برگزاري اردو به دبي بفرستيم اما با وجود باخت به دليل صحبت با سرمربي تيم و صلاحي، مدير عامل باشگاه باز هم تيم راهي امارات مي‌شود.
حدود 600 ميليون تومان هزينه كرده‌ام و تا يك ميليارد و صد ميليون تومان هم هزينه خواهم كرد
وي مدعي شد: تا به امروز حدود 600 ميليون تومان براي پيام هزينه كرده‌ام و تا يك ميليارد و صد ميليون تومان هم هزينه خواهم كرد.
تشويقي‌هايي كه به بازيكنان‌مان داديم، پرسپوليس و استقلال هم ندادند
مالك باشگاه پيام ادامه داد: تا به امروز 15 درصد از قرارداد بازيكنان پرداخت شده و پيش از شروع دوباره تمرينات 15 درصد ديگر را مي‌پردازيم ضمن اين كه نبايد فراموش كرد تشويقي‌هايي كه ما به بازيكنان‌مان داديم، پرسپوليس و استقلال به بازيكنانشان ندادند، به طور مثال من تا 20 ميليون تومان هم به بازيكنان تيم پاداش داده‌ام.

هیچ نظری موجود نیست: