۱۳۸۷ اسفند ۱۰, شنبه

پيام يك - مس دو

جمعه 9 اسفند 1387
ساعت 15:00
ورزشگاه ثامن مشهد
پيام يك مس دو

گل ها : اشپيتيم (66)براي پيام و بيگدلي (11) و زالترون(45+1) براي مس
كارت زرد:محسن ارزانى، ابراهيم شكورى، على بيك زاويه ، محمد صنعتى ومحمد مطورى ( پيام)، على حمودى، ادينهو، فراز فاطمى و سعيد اميرى كامكار ( مس)
كارت قرمز : -
داور: محمدحسين اسدى
كمك اول: على نژاديان
كمك دوم: على موغلى

بازيكنان پيام:
سيروس سنگچولى
روح الله بهرامى
محسن ارزانى
ابراهيم شكورى
مرتضى برگى زر (۷۲ خارج)
محمدحسن رجب زاده (۵۷ خارج)
محمد مطورى
محمد سهيمى
محسن زاهدى (۸۶ خارج)
اشپيتيم آريفى
محمدصنعتى
----------------
على بيك زاويه ( ۷۲ وارد)
حسين كوشكى (۵۷ وارد)
روح الله سلطانى (۸۶ وارد)
سرمربى: مجيد حسينى پور

بازيكنان مس:
سيدمهدى رحمتى
اميرحسين صادقى
مرتضى ابراهيمى
جلال اميديان
على حمودى
فرزاد حسين خانى
مصطفى سيفى
مجيد خدابنده لو ( ۸۸خارج)
روبرتو داسيلوا (۷۴ خارج)
لوسيانو ادينهو
روح الله بيگدلى (۷۹ خارج)
-----------------
سعيد اميرى كامكار (۷۴ وارد)
حميدرضا غنى زاده ( ۸۸ وارد)
فراز فاطمى (۷۹ وارد )
سرمربى: پرويز مظلومى

هیچ نظری موجود نیست: