۱۳۸۷ بهمن ۲۶, شنبه

شکست در روز نحس قعرنشینان / پیکان دو - پیام صفر

خبر بد : دو گل از یاران پیکان اصغر مدیرروستا در زمین لغزنده قزوین کافی بود که قعرنشینی پیام همچنان ادامه یابد.
خبر خوب : دیگر قعرنشینان نیز همگی با شکست کار خود را تمام کردند.(داماش مساوی کرد)
بنابراین این قصه هم چنان ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست: