۱۳۸۷ اسفند ۱۲, دوشنبه

اخبار كوتاه پيش از ديدار سايپا

*محرومان دو تيم به گزارش روابط عمومی فدراسیون،
پیام خراسان:خلف مطوری
سایپا:کاظم برجلو

*كميته داوران هم اسامي داوران را اعلام كرد
سایپا تهران-پیام خراسان-انقلاب-کرج
داور وسط باغبان
كمك ها : صادق نوری-صفا
داور چهارم :شیخی
ناظر:عسگری

هیچ نظری موجود نیست: