۱۳۸۸ فروردین ۳, دوشنبه

نخستين تمرين سال 88

از روز 4 فروردين تمرينات تيم از سر گرفته مي شود و در اولين گام هم بايد روز 14 فروردين در اصفهان ذوب آهن رو ببريم.

هیچ نظری موجود نیست: