۱۳۸۸ تیر ۱۱, پنجشنبه

شاكري:براي پس گرفتن پيام خيلي از مسائل بايد روشن شود

بعد از سقوط پيام به ليگ يك اين تيم به حال خود رها شده است و هيچ كس هم حاضر نيست در قبال اين سرمايه استاني اقدامي انجام دهد.به تازگي هيئت فوتبال خراسان رضوي با ارسال نامه‌اي به اكبر شاكري مالك پيام از وي خواسته حداكثر تا 14 تيرماه جاري فكري براي تيم پيام كند در غير اين صورت تيم واگذار خواهد شد. اكبر شاكري نيز با ارسال نامه‌اي به مدير كل تربيت بدني گفته كه بايد يك‌سري مسائل روشن شود تا بار ديگر مسئوليت پيام را بر عهده بگيرد.وي در گفت‌وگو با خراسان در تشريح اين اخبار مي‌گويد: «سال گذشته همه آقايان نشستند و هر روز مي‌گفتند چرا تيم پيام را به ما نمي‌دهيد تا فكري براي آن كنيم. بعد از كلي دوره كردن ما يك روز ما را سر ميز نشاندند و وكالت بلاعزل واگذاري پيام را از ما گرفتند. بعد از آن در تاريخ 20 فروردين مهدي زمان پيش ما آمد و گفت راضي باشيد. مي‌خواهم باشگاه پيام را بخرم. ما هم وقتي ديديم يك شخص اين قدر تمايل به كمك به ورزش استان دارد گفتيم اشكالي ندارد. اما بدانيد كه من در قبال پيام مسئوليتي ندارم و تيم به دايره حقوقي هيئت فوتبال واگذار شده است. بعد از آن در تاريخ اول ارديبهشت گفتند تيم پيام را با مبلغ 3 ميليارد و 350 ميليون تومان به مهدي زمان واگذار كرده‌اند. حتي تربيت بدني 265 ميليون تومان بيعانه بابت اين واگذاري از زمان گرفت. اما بعد از مدتي آمدند و گفتند كه تيم را واگذار نكرده‌اند و تيم روي زمين مانده است و شما بايد فكري به حال آن كنيد. ما كه نفهميديم بعد از اين مدت چه شد كه معامله با مهدي زمان به‌هم خورد. البته همه جا آقايان گفتند كه واگذاري پيام در حد حرف بوده‌است در حالي كه بر اساس اسناد موجود قرارداد واگذاري پيام به مهدي زمان امضا شده است و هيچ‌كس نمي‌تواند زير آن بزند.» رئيس سابق هيئت مديره پيام در ادامه گفت: «بعد از اين يك‌باره هاشم حسيني رئيس هيئت فوتبال استان نامه‌اي به ما نوشت كه اگر تا 14 تير فكري به حال پيام نكنيد با استناد به قانون تيم را از شما مي‌گيريم.من هم در جواب وي نامه‌اي به مدير كل تربيت بدني نوشتم و گفتم بايد خيلي از مسائل روشن شود تا بار ديگر تيم پيام را قبول كنم. اين كه نمي‌شود هر موقع تيم روي زمين مي‌افتد سراغ ما بياييد. آقايان مي‌خواهند اشتباهات خودشان را گردن ما بيندازند كه هر روز با ما مكاتبه مي‌كنند.»

هیچ نظری موجود نیست: