۱۳۸۷ دی ۲۸, شنبه

شکست در اهواز

خب دقیقا عکس ابومسلم عمل کردیم اون ها رفت رو در مشهد به استقلال اهواز باختن و برگشت رو بردن ولی ما رفت رو بردیم و برگشت رو باختیم
نیمه نخست رو خوب بازی کردیم کاملا مالک توپ و میدان و در روزی که اشپیتیم هم در زمین حضور داشت نتونستیم از موقعیت هامون استفاده کنیم و نیمه دوم هم کم کم استقلال اهواز فشار آورد و روی اشتباه جایگیری دفاع چپ و میانی گل خوردیم و نتونستیم تو ده دقیقه باقیمانده جبران کنیم
ولی بازی بعدی جبران می کنیم

هیچ نظری موجود نیست: